ВЪТРЕШЕН РЕД

Тези правила са общи за всички посетители,наематели и клиенти. Тези правила представляват договорен документ. Те могат само да бъдат отменени в случай на непреодолима сила, която може да произтече от мерки, наложени от администрацията.

 1. РАБОТНО ВРЕМЕ:

Алино-лейк е отворен целогодишно.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕСТОЙ:

Допускането за влизане или престой се разрешава от ръководството. Ръководството е длъжно да осигури правила за ред, както да се погрижи за спазването и прилагането им.Престоят предполага приемане на разпоредбите на тези правила и ангажимента за спазването им.

За да получите достъп до Алино-лейк трябва да предоставите документ за самоличност /лична карта, шофьорска книжка, международен паспорт/, с който да се регистрирате на рецепцията.

 1. РЕЦЕПЦИЯ:

На рецепцията ще намерите цялата необходима информация за услугите на Алино-лейк – спа зона, спортни съоръжения, близки туристически обекти и др.

Работно време

Юни, юли и август: 08:30-19:30 ч

Септември – Май: 9:00 – 18:00 ч

За всякакви допълнителни въпроси в извън работното време на рецепцията ще  ни откриете на тел 0898 622 496

 1. СПА ЗОНА:

На територията на спа зоната се допускат само клиенти на Алино-лейк след предварителна заявка и не повече от 12 човека.Записването и заплащането за ползването и, се извършва на рецепция. Преди използването на спа зоната, молим всички желаещи да използват душовете разполежени непосредствено до нея.

– Работното време на спа зоната е от 10.30 – 21.00ч.

– За малките деца банските са задължителни. Деца под 12 години винаги трябва да бъдат придружени от отговорен възрастен.

– За безопасността на всички е забранено тичането в спа зоната, както и скачането в джакузито и басейна.

– Разхождането на домашни любимци в спа зоната е забранено.

– Забранена е употребата на алкохол, пушенето и внасянето на храна.

– Не се допускат клиенти употребили алкохол.

– Забранено е възпроизвеждането на музика с каквито и да било средства (телефон, музикален високоговорител и др.).

– Ръководството си запазва правото да променя графиците или да затвори спа зоната поради технически и/или здравни причини.

Всякакви щетите по  съоръженията и инсталациите ще бъдат отстранени за сметка на нарушителите.

 1. НАПУСКАНЕ:

Клиентите трябва да информират служител на рецепцията за своето напускане.

 1. ШУМ И ТИШИНА:

Умоляват се клиентите да избягват вдигането на шум и говоренето на висок тон, които могат да смущават техните съседи. На територията на Алино-лейк е забранено внасянето и използването на озвучителни системи от всякакъв вид, пиротехника и китайски фенери.  За да предоставим спокойна среда на всички наши клиенти, определихме часове през които всякакъв вид шум трябва да бъде сведен до минимум 14:00ч.-16:00ч. и 22:00ч. – 08:00ч. Ръководството си запазва правото да поиска от всяко лице или група лица, които не спазват тези правила, да напуснат.

 1. ПОСЕТИТЕЛИ:

След упълномощаване от администрацията на Алино-лейк, могат да бъдат допуснати гости на клиента. Отговорността за техните действия и поведение е изцяло на клиентите. Клиентите могат да приемат един или повече посетители след регистрациия на рецепцията. Пребиваването на външни гости след 20:00ч. ще се таксува като нощувка.

Автомобилите на гостите са забранени на територията на Алино-лейк. Те следва да бъдат паркирани в определените за това зони.

Достъпът до спа зоната от външни лица е забранен.

 1. ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:

Превозните средства на територията на Алино-лейк са позволени само при пристигане на клиентите с цел настаняване. През останалото време превозните средства следва да бъдат паркирани на обособените за това места.

Цената на престоя е включена в цената за нощувка и важи за едно превозно средство.

Движението е разрешено от 7:00ч. до 23:00ч. часа.

Само превозни средства, които принадлежат на клиентите с резервация може да се движат в зоната на Алино-лейк. Паркирането е строго забранено на терени, които са обособени за кемпери/каравани.Всяко допълнително превозно средство се таксува за своя престой по обявените цени.

Автоматичната бариера е затворена от 23:00ч. – 7:00ч.

Миенето на автомобили, кемпери и каравани е забранено.

 1. ПОДДРЪЖКА И ВЪНШЕН ВИД НА НАЕМНИТЕ ПЛОЩИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА:

Всеки е длъжен да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да бъдат вредни за чистотата, хигиената и външния вид на Алино-лейк и неговите съоръжения, включително санитарните възли.

Забранено е изхвърлянето на отпадъчни води на земята или в улуци. Клиентите трябва да източват отпадъчните води в предвидените места за тази цел. Битови отпадъци, отпадъци от всякакъв вид или хартия

трябва да бъдат изхвърляни в кофите за боклук. Миенето на кухненски съдове и прибори е строго забранено извън предоставените за тази цел места.

Изрично е забранено преместването на мебели и оборудване, извън помещенията на мястото за настаняване. В случай на повреда в помещението или неговото оборудване, причинена от страна на клиента, той ще бъде таксуван с разходите за подмяна и за необходимата поддръжка.

Не се допуска простиране на дрехи на територията на Алино-лейк. Същите могат да бъдат изсушени в предоставената сушилня.

Растенията и флоралните декорации на територията на Алино-лейк  трябва да бъдат опазвани. Забранено е забиването на пирони в дърветата, рязането на клони или засаждане. Всяко увреждане на растителността, оградите, терените или съоръженията на Алино-лейк ще бъде таксувано от отговорното лице.

Теренът и зоната, използвани по време на престоя, трябва да се поддържат в състоянието, в което са се намирали преди наемането им.

 1. ИГРИ / ДЕЦА:

В близост до спа зоната, в и около залата за забавления не са разрешени шумните и оживени игри. Децата винаги трябва да бъдат под надзора на родителите си. Непридружени непълнолетни не се допускат в спа зоната, детските и фитнес съоръжения. Екипът на Алино-лейк не носи отговорност за здравето и живота на своите клиенти. Родителите/настойниците носят цялата отговорност за своите деца.

 1. Специални условия – ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО:

Водата в Алино-лейк НЕ е годна за пиене.

Забранено е внасянето и използването на външни електрически уреди, които могат да доведат до неизправност в ел.системата на и да причинят пожар.

 1. ЩЕТИ:

Всеки гост е длъжен да се въздържа от всякакви действия, които биха могли да бъдат вредни за чистотата, хигиената и външния вид на Алино-лейк. Всяка повреда ще бъде обект на таксуване и ще бъде за сметка на клиента.

 1. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ:

САНИТАРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ трябва да бъдат оставяни в чисто  състояние, в каквото са били намерени. Децата винаги трябва да бъдат придружени от възрастен, когато са в санитарните помещения. Игрите в тях са забранени.

Кърпички и други предмети, които не са биоразградими могат да запушат канализацията. Тези предметите трябва да се изхвърлят в кофите за боклук.

 1. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ:

Алино-лейк е dog-friendly  и с радост ще посрещне Вашите домашни любимци /до 12 кг/, в случаите на настаняване на празен терен с каравана или кемпер. Те биват регистрирани в деня на настаняване след предоставяне на паспорт с актуална ваксинация. Домашните любимци трябва да се държат винаги на повод, а техните стопани са отговорни да не нарушават спокойствието на останалите гости. Молим всеки стопанин да бъде отговорен и да почиства след своето куче.

-Не се допускат домашни любимци в залата за хранене, в района на спа зоната, детските и фитнес съоръжения.

-Породи кучета за нападение, охрана и защита са забранени.

 1. НАРУШЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА:

В случай, че клиент смущава престоя на други почиващи или не спазва разпоредбите на този правилник, ръководството на Алино-лейк може устно или писмено да предупреди клиента. В случай на повторно нарушение на правилата и след официално уведомление от ръководството договорът може да бъде прекратен.

Строго забранено е използването на наркотици, злоупотреба с алкохол и други дейности забранени от закона. За всяко лице нарушило това правило или извършило криминално престъпление ръководството на Алино-лейк следва да уведоми органите на реда.

16. ИНТЕРНЕТ:

Алино-лейк предоставя на своите посетители и клиенти безплатна WiFi интернет връзка, чиято скорост и достъпност не може да бъде гарантирана.

17. СИГУРНОСТ:

ОГЪН

Паленето  на открит огън (дърва, въглища и др.) е строго забранен освен на отбелязаните за това места. В случай на пожар незабавно уведомете служител на Алино-лейк. Пожарогасители са налични, ако е необходимо.

На рецепцията има комплект за първа помощ.

КРАЖБА

Ръководството на Алино-лейк носи отговорност за предмети депозирани на рецепцията и има задължение да наблюдава терена. Клиентът носи отговорност за наетата зона и трябва да докладва на ръководството за наличието на всякакви съмнителни хора.

Отправяме апел към всички гости да не оставят личните си вещи без надзор. Алино-лейк е охраняема зона, но неговата управа не носи отговорност за забравени или откраднати вещи, непредадени за съхранение на рецепцията.

ПУШЕНЕ

Пушенето (традиционни и/или електронни цигари) в караваните собственост на Алино-лейк , залата за забавления, спа зоната и зоната на детските и фитнес съоръжения е строго забранено. Пушенето е позволено изключително и само в обозначените места. Пушачите се съветват да бъдат много бдителни, когато пушат навън. Строго е забранено изпускането и гасенето  на цигари на земята.