ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящите Общи условия се прилагат, без ограничения или резерви, за всяко настаняване в караваните на Алино-лейк или наемане на празни парцели с цел нощувка чрез уебсайта www.alinolake.com или по телефон 0898 622 496, електронна поща reservation@alinolake.com, или на място.

Услугите са подробно описани на уебсайта www.alinolake.com и на информационна табела изложена на входа. Клиентът е длъжен да ги прочете преди да направи своята резервация. Изборът за закупуването на услуга е отговорност единствено на Клиента.

При условията определени от Закона за защита на личните данни и Европейския регламент, Клиентът има право на възражение и корегиране, ако обработката на всички негови лични данни не е от съществено значение за изпълнението на резервацията и престоя му.

Клиентът декларира, че е прочел тези Общи условия и че ги е приел, като постави отметка в квадратчето предвидено за това преди онлайн резервация през сайта www.alinolake.com, или с подпис на резервационна карта в случай на офлайн резервации.

Чл.1 – УСЛУГИ

1.1. Наем на празен терен

Алино-лейк предоставя на клиентите си празни терени,захранени с електричество и вода, където може да се паркира каравана или кемпер.Парцелите са с фиксирана цена на вечер.Основният пакет позволява безплатен достъп до зала за развлечения, санитарни помещения, детска площадка и фитнес уреди. От съображения за сигурност, броят на хората, заемащи едно транспортно средство тип каравана или кемпер, не може да надвишава максималния капацитет(в зависимост от капацитета на конкретната каравана/кемпер) но не повече от 4 човека и „Алино-лейк“  запазва правото си да откаже достъп на всяко лице надвишаващо капацитета.

Настаняването на  терените се извършва от 15:00 ч. в деня на пристигане и трябва да бъдат освободени преди 12:00 ч. в деня на отпътуване.

1.2. Настаняване в караваните на Алино-лейк.

Цените варират според сезона. Те могат да бъдат разгледани на уебсайта www.alinolake.com. В цената е включена нощувка в каравана за съответният брой гости(в зависимост от капацитета на конкретната каравана), място за паркиране на едно превозно средство на определеното за това места, достъп до зала за развлечения, санитарните помещения, детска площадка и фитнес уредите. Домашни любимци НЕ се допускат в караваните собственост на Алино-лейк.От съображения за сигурност броят на настанените клиенти не може да надвишава максималния капацитет на караваната. При напускане, на караваната собственост на Алино-лейк трябва да бъде оставена в състоянието, в което е намерена. Изрично е забранено преместването на мебели и оборудване извън помещенията. В случай на повреда, гостът ще бъде таксуван с разходите за ремонт или подмяна.Настаняването се извършва от 15:00 ч. в деня на пристигане и трябва да бъдат освободени преди 12:00 часа в деня на отпътуване.

Пушенето е строго забранено.

Чл.2– РЕЗЕРВАЦИИ

2.1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервации могат да се правят онлайн, през уебсайта www.alinolake.com , по телефона или на място. Клиентът въвежда информация за услугите които желае, попълвайки  резервационен формуляр. Всички резервации трябва да бъдат придружени от плащане, което включва депозит който се определя според типа престой избран от клиента и е в размер на 50% от общата сума за престоя. Отговорност на Клиента е да провери точността на резервацията и незабавно да уведоми за грешки при наличие на такива.

Резервацията ще се счита за окончателна само след получаване на потвърждение на поръчката по имейл.

Всяка Поръчка, направена на уебсайта www.alinolake.com , представлява договор, сключен дистанционно между Клиента и Алино-лейк.

Всяка промяна в броя или самоличността на първоначално планираните гости, трябва да бъде обявена преди пристигането. Алино-лейк си запазва правото да откаже влизане на лица, за които не е уведомено предварително.Резервирането на престой предполага пълно приемане на общите условия, както и вътрешните правила на Алино-лейк.

2.2. ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПРЕНАЕМАНЕ

Всички резервации са ЛИЧНИ и не могат да бъдат прехвърляни.

Чл.3 – ЦЕНИ

3.1.Цените на предлаганите услуги от Алино-лейк, са посочени на уебсайта www.alinolake.com и на информационна табела изложена на рецепцията.

Посочените цени са в BGN за 1 /една/ нощувка и включват ДДС и туристически данък. Всяка промяна в ставката на ДДС може да бъде отразена в цената на престоя. Обявените цени са твърди и не подлежат на преразглеждане по време на периода им на валидност, както е посочено на уебсайта www.alinolake.com.

3.2. ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ

Посочените цени подлежат на промяна. Те могат да варират според сезона. Алино-лейк  не може да носи отговорност за разлика в цената между два престоя, резервирани за един и същ период по различно време.

Чл.4 – УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

4.1. ДЕПОЗИТ

Предварително платените суми са депозити. Те представляват авансово плащане върху общата цена, дължима от Клиента. Депозитът е в размер на 50% от общата сума за престоя. Той трябва да бъде заплатен, когато

клиентът направи своята резервация. Депозита се приспада от общата сума на резервацията, следователно всяка анулация от страна на Клиента след резервация, ще доведе до възстановяване на сумата, както следва:

  • До 30 дни преди пристигане, резервацията може да бъде анулирана без неустойка и ще бъдат възстановени направените плащания в пълен размер.
  • Анулации направени през периода по-малко от 30 дни преди датата на пристигане, или при неявяване, плащанията не се възстановяват.

4.2. ПЛАЩАНИЯ

Плащанията, направени от Клиента, ще се считат за окончателни само след получаване на цялата дължима сума.

4.2.1. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Приетите методи на плащане са както следва: кредитна карта (Visa, Eurocard/Mastercard), банков превод и пари в брой (само в български лева).

4.3. БАЛАНС НА ПРЕСТОЙ

Останалата част от престоя на празен терен или в каравана трябва да бъде платен изцяло в деня на пристигане, в съответствие с датите на резервацията. Ако желаете да удължите престоя си, плащането за допълнителни дни ще бъде направено в края на първоначалния ден на заминаване.

4.4. НЕСПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ

в случай на неспазване на условията за плащане, посочени по-горе, Алино-лейк си запазва правото да отмени резервацията и/или да спре изпълнението на задълженията си. Всички платени суми ще бъдат запазени от Алино-лейк.

Чл.5. НАСТАНЯВАНЕ И НАЕМАНЕ

Настаняване на местата за каравана и кемпери са възможни всеки ден от седмицата. Терените могат да бъдат заети от 15:00 ч. в деня на пристигане и трябва да бъде освободен до 12:00 ч. в деня на заминаване. Всяко освобождаване на терена след 12:00 ч. ще бъде фактурирано като  допълнителна нощувка.

Караваните собственост на Алино-лейк и Терените за каравани и кемпери може да се наемат за една нощувка.Караваните собственост на Алино-лейк, както и  празните терени за кемпери и каравани трябва да бъдат върнати в същото състояние и чистота, както са предадени на клиента в първия ден на резервацията. В противен случай наемателят ще трябва да плати еднократно сума от 50 лева за почистване. Всяка повреда ще доведе до незабавен ремонт за сметка на наемателя.

Рецепцията е отворена от 8:30 до 19:30 часа.

Чл.6.- ЗАБАВЯНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ПРЕСТОЙ

НЕ се предоставя намаление в случай на късно пристигане, ранно напускане или промяна в броя на гостите (независимо дали се отнаса за целия или за част от престоя).

6.1. ЗАБАВЯНЕ

В случай на забавяне, Клиентът трябва да информира Алино-лейк.

6.2. ПРОМЯНА

В случай на промяна на датите или броя на гостуващите, Алино-лейк  ще положи всички усилия, за да удовлетвори заявените промени според наличността и при следните условия:

  • До 30 дни преди пристигане, престоят може да бъде променен безплатно.
  • Анулации направени през периода по-малко от 30 дни преди датата на пристигане, или при неявяване, плащанията не се възстановяват.

Може да бъде поискана допълнително заплащане в случай на увеличение на цената между предишния резервиран престой и новият такъв. Всяко искане за намаляване на продължителността на престоя или броят на гостуващите, ще бъде считано като частична анулация, последиците от които се уреждат от ЧЛЕН 6.4.– АНУЛИРАНЕ. Разликата в цената няма да бъде възстановена.

6.3. ПРЕКЪСВАНЕ

Преждевременното напускане не води до възстановяване на платени или дължими суми.

6.4. АНУЛИРАНЕ

В случай на анулиране на Резервацията от страна на Клиента и след приемането й от страна на Алино-лейк, за всеки случай извън форсмажорни обстоятелства, платеният депозит ще бъде автоматично придобит като компенсация при следните условия /Както е дефинирано в Чл.4.– УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ/:Анулирането от страна на Клиента след резервация ще доведе до възстановяване на разходите, както следва:

  • До 30 дни преди пристигане, резервацията може да бъде анулирана без неустойка и ще бъдат възстановени направените плащания в пълен размер.
  • Анулации направени през периода по-малко от 30 дни преди датата на пристигане, или при неявяване, плащанията не се възстановяват.

Чл.7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

7.1. ЗАГУБА И КРАЖБА

С изключение на установено неправомерно поведение, Алино-лейк отхвърля всякаква отговорност в случай на щети, причинени от падащи клони, бури или кражби. Алино-лейк не носи отговорност за последствията от външни събития, които могат да доведат до намаляване или анулиране на престоя.

7.2. ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Посетителите се допускат след регистрация на рецепцията и отговорността за тяхните действия и поведение се носи изцяло от регистрираният гост. Те НЯМАТ право на достъп до спа зоната, детските съоръжения и фитнес уредите.

7.3. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Алино-лейк е dog-friendly  и с радост ще посрещне Вашите домашни любимци /до 12 кг/, в случайте при настаняване на празен терен с каравана или кемпер. Те биват регистрирани в деня на настаняване след предоставяне на паспорт с актуална ваксинация. Домашните любимци трябва да се държат винаги на повод и тяхните стопани са отговорни да не нарушават спокойствието на останалите гости. Молим всеки стопанин да почиства след своето куче.

Не се допускат домашни любимци в залата за развлечения, в района на спа зоната, детската площадка и фитнес съоръженията.

Породи кучета за нападение, охрана и защита са забранени.

7.4. ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК

Правилата на Алино-лейк са поставени на рецепцията. Клиентът е длъжен да ги прочете и спазва. Влизането и престоят в Алино-лейк означава автоматично съгласие с условията на правилника за  вътрешен ред.

Вътрешните правила допълват Чл.7. – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл.8. – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АЛИНО-ЛЕЙК – ГАРАНЦИЯ

Алино-лейк, в съответствие със законовите разпоредби и без допълнително заплащане, обезщетява Клиента срещу всяка липса на съответствие или скрит дефект в резултат на погрешен дизайн или изпълнение на поръчаните Услуги.

За да защити правата си, Клиентът трябва да информира писмено Алино-лейк за наличието на недостатъци или дефекти в максимален срок до 7 дни от предоставяне на Услугите.

Алино-лейк възстановява и коригира или гарантира корекцията (където е възможно) на Услугите, които се считат за дефектни, във възможно най-кратък срок и не по-късно от 15 дни след констатиране на недостатъка или дефекта. Възстановяване на цената ще да бъде направено чрез кредитно известие към банковата сметка на Клиента.

Гаранцията на Алино-лейк е ограничена до възстановяване на разходите за Услугите, действително платени от Клиента. Алино-лейк не може

да бъде държан отговорен или виновен за всяко забавяне или неизпълнение в резултат на форсмажорно събитие, общопризнато от българското законодателство.

Услугите, предоставяни чрез онлайн уебсайта на Алино-лейк www.alinolake.com са в съответствие с действащите разпоредби във Република България.

ЧЛЕН 11 – ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на уебсайта www.alinolake.com е собственост на Доставчика на услуги и неговите партньори и е защитено от българските и международни закони, свързани с интелектуалната собственост.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, пълно или частично използване на това съдържание е строго забранено и има вероятност да представлява нарушение на авторските права. Освен това Алино-лейк остава собственик на всички права върху интелектуалната собственост върху снимките, презентациите, проучванията, чертежите, модели, и др., Следователно,

на Клиента е забранено каквото и да е възпроизвеждане или използване на посочените проучвания, чертежи, модели и т.н. без изричното, предварително и писмено разрешение от ръководството на Алино-лейк.Същото важи за имена, лога или всяко графично представяне или текст, принадлежащи на Алино-лейк, или използвани и разпространявани от него.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Алино-лейк, е изготвил настоящия документ, извършва обработка на лични данни на следното правно основание:

  • Легитимният интерес, преследван от Алино-лейк по отношение на следните цели:

– проучване

– управление на отношенията с клиенти и перспективи,

– организиране на събития, регистрация и покана от Алино-лейк,

– обработката, изпълнението, търсенето, производството, управлението и проследяването на заявки и клиентски досиета,

  • Спазване на законови и регулаторни задължения при прилагане на обработка с цел:

– предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма и насърчаване на борбата срещу корупцията,

– фактуриране,

– счетоводство.

Алино-лейк съхранява данните само за времето, необходимо за операциите, за които са били събрани и в съответствие с действащите разпоредби.